jfr. vedtægternes paragraf 5.2.2 skal forslag til afstemning på den ordinære generalforsamling sendes direkte med email til formand@nodeboholtenge.dk senest den 31/7 for at komme med på den ordinære generalforsamling. Forslag stillet i perioden mellem forslagsfristen og generalforsamlingen udgår og må stilles igen efter generalforsamlingen for at komme med næste år.

Husk at klargøre dit forslag, så der kan stemmes om det:
  • Forslaget skal være formuleret som noget, man kan stemme ja / nej eller vedtaget / forkastet til. Det skal således være stillet præcist op, så der ikke er tvivl om, hvad medlemmerne skal tage stilling til.
  • Økonomi: Hvis forslaget kræver økonomi, så bør der være udarbejdet et forslag til finansiering. Hvad koster forslaget omtrent? Kræves der kontingentforhøjelser?
  • Skal der bruges underleverandører? Foreslå i så fald mindst én.
  • Hvem skal føre forslaget ud i livet – er det bestyrelsen eller kan du selv være med i en arbejdsgruppe?