Bestyrelsens politik omkring overtrædelser af love og servitutter (herunder Privatvejsloven) varetages således:

Bestyrelsen gør:
  • undersøger i rimeligt omfang gældende regler og forhold for den beboer, der har rettet henvendelse.
  • informerer om de gældende forhold, der er kommet os til kendskab, via opslag på vores hjemmeside. Herunder, hvor man kan rette anmeldelse.
  • svarer alle beboere via mail, at vi har fået henvendelse om den pågældende sag (anonymiseret for både anmelder og overtræder), og at man kan læse vores redegørelse, samt bestyrelsens politik for klager her på hjemmesiden.
Bestyrelsen gør ikke:
  • indgiver anmelderser til myndigheder.
  • påtager sig ansvar som kontrollerende eller dømmende myndighed.
  • retter direkte henvendelse til beboere, der er indgivet klage om, på nær i særligt grove tilfælde.

Klager eller spørgsmål kan rettes direkte til bestyrelsen ved at sende en email til formand@nodeboholtenge.dk