Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april og indkaldes med tre ugers varsel. Fristen for fremsendelse af forslag er 1. marts.

Bemærk, forslag om udvidelse af Landvingslaugets virkeområde behandles ikke, da lauget er tinglyst begrænset til at dække sin egen matrikel (kanalmatriklen med pumpestation). Lauget har ikke mandat til at gøre virke på private matrikler, heller ikke frivilligt. Alle medlemsmatrikler har et antal parter i lauget, dette antal er tinglyst på den enkelte ejendom. Partsbidraget betales over kommuneskatten og Hillerød Kommune lytter til generalforsamlingens anbefaling om sats pr. part, men fastsætter i reglen selv satsen. Hillerød Kommune tillader ikke, at der bruges partsbidrag til andre ting end laugets kerneopgave, at drive hovedkanalen og pumpestationen.

Vedtægter:  

- bilag 1:  

- bilag 2:  

- bilag 3: