Vedtægter (opdateret 2022)  

Lokalplan 437 for overførsel af sommerhusområde i Nødebo  


Der opfordres til, at støjende redskaber og byggearbejder i videst muligt omfang henlægges til følgende tidspunkter:
  • Hverdage: 08:00 – 20:00
  • Lørdage: 08:00 – 18:00
  • Søndage: 10:00 – 13:00
  • Helligdage: Støjfri